Witold Skaczkiewicz (1950-2011)

Archive for the ‘Via Dolorosa’ Category

051 – Via Dolorosa 3 cz.3

In Anielskie Wersety, Via Dolorosa on 31 marca 2009 at 23:08

051 – Via Dolorosa 3 cz.3

The Adoration of the Magi John Duncan

The Adoration of the Magi John Duncan

 1. Kazali mi nieść patibulum
 2. Dlaczego chcą mnie ukrzyżować?
 3. Przecież to wbrew prawu
 4. Pitał kazał mnie wychłostać.
 5. Prawo rzymskie nie dopuszcza podwójnego karania
 6. Cóż ja takiego zrobiłem, że tak mnie nienawidzą.
 7. Czy zrobili to w trosce o swój naród?
 8. Czy przestraszyli się, że rozbudzam nadzieje?
 9. Czy przestraszyli się zemsty Rzymu?
 10. Czy w trosce o naród postanowili mnie poświęcić?
 11. Rzucają we mnie kamieniami i drwią sobie.
 12. Dlaczego to robią.
 13. Ciężka jest ta belka.
 14. Nie chcę byście myśleli, że ja to robię by was zbawić.
 15. Każdy musi sam siebie zbawić
 16. Każdy ma swoja drogę.
 17. Moja śmierć waszej drogi nie zmieni.
 18. Jacy wy jesteście naiwni.
 19. Nadzorca uderzył mnie pejczem, poczułem przenikliwy ból.
 20. Mam łzy w oczach.
 21. Plują na mnie
 22. Nie che umierać.
 23. Upadłem
The Mirror Sir Frank Dicksee

The Mirror Sir Frank Dicksee

_________

Copyright by Witold Skaczkiewicz © 2005-2009
All rights reserverd

049 – Via Dolorosa 3 cz.2

In Anielskie Wersety, Via Dolorosa on 30 marca 2009 at 9:16

049 – Via Dolorosa 3 cz.2

Angus Og, Putting a Spell of Summer Calm on the Sea John Duncan

Angus Og, Putting a Spell of Summer Calm on the Sea John Duncan

 1. Dlaczego oni mnie tak strasznie biją
 2. Nie wiem czy wytrzymam ten ból.
 3. „Weźcie go i ukrzyżujcie, ja nie znajduje w nim żadnej winy”  powiedział Pitał zanim umył ręce.
 4. Nie chcę umierać.
 5. Nie chcę umierać za grzechy innych.
 6. Zerwali ze mnie płaszcz purpurowy i rzucili mi moje szaty
 7. Zobaczyłem matkę moją.
 8. Jakże ona musi cierpieć.
 9. Znowu mnie biją i każą bym krzyż, do którego mnie przybiją sam zaniósł na Golgotę.
 10. Nie chcę umierać.
 11. Nie chcę nikogo zbawiać.
 12. Nie chcę być dla nikogo wzorem.
 13. Nie chcę by pokolenia się do mnie modliły.
 14. Nie chcę byście robili ze mnie widowiska.
 15. Nie chcę umierać na krzyżu za wasze grzechy.
 16. Chcę żyć.
 17. Idę niosąc krzyż, a wokoło tyle radości.
 18. Z czego oni się cieszą?
 19. Dlaczego ze mnie szydzą?
 20. Dlaczego mnie opluwają?
 21. Dlaczego mnie biją?
 22. Czy nie wystarczy im, że umrę w cierpieniach?
Saint Bride John Duncan

Saint Bride John Duncan

_________

Copyright by Witold Skaczkiewicz © 2005-2009
All rights reserverd