Witold Skaczkiewicz (1950-2011)

Archive for the ‘Księga Pomieszanych Języków’ Category

079 – Księga Pomieszanych Języków – Genesis 22,7

In Księga Pomieszanych Języków on 22 Maj 2009 at 16:49
Rembrant

Rembrant

Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: „Ojcze mój!” A gdy ten rzekł: „Oto jestem, mój synu” – zapytał: Oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie?” Abraham odpowiedział: „Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój”. i szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka położył go na tych drwach na ołtarzu.
Potem Abraham sięgnął ręką po nóż aby zabić syna swego.
Genesis 22.7

078 – Księga Pomieszanych Języków – Genesis 6.5

In Księga Pomieszanych Języków on 12 Maj 2009 at 22:08

aGen0103Dore_TheCreationOfLight

Kiedy zaś Pan widział że wieka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się. Wreszcie pan rzekł „Zgładzę ludzi których stworzyłem z powierzchni ziemi: ludzie bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo mi żal że ich stworzyłem”
Genesis 6.5