Witold Skaczkiewicz (1950-2011)

Archive for 2009|Yearly archive page

080 – Księga Zakazów – Ks. Rodzaju 3:17

In Anielskie Wersety on 20 grudnia 2009 at 18:23

John Anster Fitzgerald-The Enchanted Forest

(17) Do mężczyzny zaś Bóg rzekł: Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść – przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia.

(Ks. Rodzaju 3:17, Biblia Tysiąclecia)

079 – Księga Pomieszanych Języków – Genesis 22,7

In Księga Pomieszanych Języków on 22 Maj 2009 at 16:49
Rembrant

Rembrant

Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: „Ojcze mój!” A gdy ten rzekł: „Oto jestem, mój synu” – zapytał: Oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie?” Abraham odpowiedział: „Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój”. i szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka położył go na tych drwach na ołtarzu.
Potem Abraham sięgnął ręką po nóż aby zabić syna swego.
Genesis 22.7